Novice

Dela na projektu dobro napredujejo

Na področju izvedbe gradbenih del so bila junija zaključena zemeljska dela za povezovalni plinovod in dela na platoju transformatorjev. Zaključujejo se gradbena dela na platoju hladilnih celic. Dela na  fasadi objekta strojnice plinskih turbin (južna stran ter del vzhodne in zahodne strani objekta) pa so še v teku.

V zvezi z montažo glavne tehnološke opreme se je nadaljevala montaža nosilne konstrukcije protihrupnega ohišja plinske turbine ter montaža ostalih pomožnih sistemov plinske turbine in generatorja. Izvedena je bila montaža sistema za dovod zraka (air intake) v plinsko turbino, kar je predstavljalo še zadnji večji in zahtevnejši logistični zalogaj (dvig skoraj 45 ton težke opreme na streho strojnice plinske turbine).

Glede tehnološke elektro opreme (transformatorji, visokonapetostni kabli …) je bila dobavljena glavnina opreme, pri čemer je bila najzahtevnejša dobava dveh energetskih transformatorjev. Trenutno se izvaja montaža dobavljene tehnološke elektro opreme, ki bo predvidoma zaključena avgusta.

Na področju pomožnih tehnoloških sistemov (dovod goriv, hladilni sistem …) poteka izgradnja povezovalnega plinovoda (montaža nadzemnega dela plinovoda) ter montaža cevovodov v kinetah, v skladišču goriv in v strojnici plinske turbine, dobavljene pa so bile tudi hladilne celice.

Preberite več: Dela na projektu dobro napredujejo

Glavnina opreme montirana

Na področju izvedbe gradbenih del so bila sredi maja zaključena dela na objektu strojnice plinskega bloka in elektro objekta na vzhodni strani strojnice plinskega bloka. Trenutno se izvajajo gradbena dela na platoju transformatorjev in platoju hladilnih celic ter zemeljska dela za povezovalni plinovod.

V začetku maja so bili dobavljeni plinska turbina, generator, reduktor in dimniški difuzor z dimnikom. Dobavljen je bil tudi dizel agregat za izvajanje temnega zagona. V mesecu maju so se izvajanju gradbenih del tako pridružila še obsežna montažna dela tehnološke opreme, ki bodo zaključena predvidoma v prvi polovici avgusta, ko se pričnejo prva testiranja (cold - hot commisioning). Trenutno montiramo protihrupno ohišje plinske turbine v objektu strojnice plinskega bloka in izvajamo pripravljalna dela za montažo sistema za dovod zraka (air intake) v plinsko turbino.

Hkrati z navedenimi deli potekajo aktivnosti tudi na ostalih sklopih projekta. Na področju dobave tehnološke elektro opreme (transformatorji, visokonapetostni kabli …) so v teku tovarniška izdelava in testiranja visokonapetostne opreme, katere montaža je predvidena v tem mesecu. Na področju pomožnih tehnoloških sistemov (dovod goriv, hladilni sistem …) se gradi povezovalni plinovod in izvaja montaža podpor in cevovodov v kinetah, v skladišču goriv in v strojnici plinskega bloka. 

Preberite več: Glavnina opreme montirana

Postavljen dimnik, nadaljujemo z montažo turbine

Trenutno so v TE Brestanica v polnem teku aktivnosti na projektu Izgradnja plinskega bloka GT 26, v sklopu katerega gradimo nov, šesti plinski agregat.

Na področju izvedbe gradbenih del so v zaključni fazi dela za objekt strojnice plinskih blokov, kjer poteka izdelava armirano betonske atike nad objektom (protihrupna ograja višine 8 metrov), zaključek je predviden do sredine meseca maja, objekt pa je že pripravljen za montažo glavne tehnološke opreme (dimnik, plinska turbina, generator …), katere dobava se je pričela v začetku meseca maja. Trenutno se izvaja montaža 60 metrov visokega dimnika, katerega tvorijo štirje segmenti, dolžine približno 15 metrov. Dobavljen in zmontiran je bil tudi dizel agregat za izvajanje temnega zagona. Z mesecem majem se izvajanju gradbenih del tako pridružujejo obsežna montažna dela celotne tehnološke opreme, ki bodo zaključena predvidoma nekje do sredine letošnje jeseni.

Hkrati z navedenimi deli potekajo aktivnosti tudi na ostalih sklopih projekta. Na področju dobave tehnološke elektro opreme (transformatorji, visokonapetostni kabli …) so v teku tovarniška izdelava in testiranja visokonapetostne opreme, katere montaža je predvidoma v mesecu juniju. Na področju pomožnih tehnoloških sistemov (dovod goriv, hladilni sistem …) je bila izvedena uvedba izvajalca (konzorcij Nafta Strojna in Esotech) v delo, pričela pa se je tudi izvedba pripravljalnih del (montaža podpor za cevovode v kinetah…).

Preberite več: Postavljen dimnik, nadaljujemo z montažo turbine

Montiramo tehnološko opremo

Na projektu Izgradnja novega plinskega bloka so bila na področju izvedbe gradbenih del sredi maja zaključena dela na objektu strojnice plinskih blokov, kjer je bila izdelana armirano betonska atika nad objektom (protihrupna ograja višine 8 metrov). Trenutno se izvajajo gradbena dela na platoju transformatorjev ter zemeljska dela za plato hladilnih celic in povezovalni plinovod. V začetku maja so bili dobavljeni plinska turbina, generator, reduktor in dimniški difuzor. Izvedena je že bila montaža 60 metrov visokega dimnika, katerega tvorijo štirje segmenti, dolžine približno 15 metrov. Dobavljen in pozicioniran je bil dizel agregat za izvajanje temnega zagona. V teh dneh se bo glavna tehnološka oprema pozicionirala po naslednjem zaporedju: reduktor, turbina in na koncu generator. Montaža tehnološke opreme bo zaključena predvidoma v prvi polovici avgusta, ko se pričnejo prva testiranja (cold - hot commisioning). Z mesecem majem so se izvajanju gradbenih del pridružila še obsežna montažna dela pomožne tehnološke opreme, ki bodo zaključena predvidoma do sredine letošnje jeseni. 

Preberite več: Montiramo tehnološko opremo

Predstavitev projekta in ogledi gradbišča

Trenutno so v Termoelektrarni Brestanica v polnem teku aktivnosti na področju realizacije osrednjega razvojnega projekta »Izgradnja plinskih blokov 40-70 MW v TE Brestanica, faza 1A«, v sklopu katerega gradimo nov plinski blok. TE Brestanica kot družbeno odgovorno podjetje nenehno skrbi za boljšo kakovost življenja zaposlenih, lokalne skupnosti in širše družbe, in hkrati zadovoljuje interese lastnikov. Vodstvo se je odločilo, da predstavi projekt članom ožje in širše lokalne skupnosti, nadzornikom krovne družbe in predstavnikom nekaterih državnih organov. Tako smo v zadnjem mesecu organizirali predstavitev izvajanja del na projektu in ogled gradbišča predsedniku in članom Krajevne skupnosti Brestanica, nadzornikom Gen energije, županu Občine Krško in njegovim sodelavcem, poslancu Igorju Zorčiču in mag. Jožetu Dimniku, v. d. generalnega direktorja Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo. V ponedeljek, 24. 4. 2016, pa so elektrarno obiskali upokojenci TE Brestanica, ki so si vzeli čas za ogled gradbišča ter klepet in druženje s sodelavci.

Preberite več: Predstavitev projekta in ogledi gradbišča

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION