Novice

Nadpovprečno delovanje TEB v začetku leta 2017

Začetek leta 2017 so zaznamovale nizke temperature na področju Srednje, Vzhodne in Jugovzhodne Evrope. Odraz nizkih temperatur so bile neplanirane vzdrževalne aktivnosti v termoelektrarnah in manjša proizvodnja hidroelektrarn. Nekatera mesta in kraji po Jugovzhodni Evropi so ostali brez elektrike in toplote, ko so temperature padle pod – 20 °C. V državah, ki so predvsem odvisne od proizvodnje hidroelektrarn, je proizvodnja električne energije drastično padla zaradi zamrzovanja in neugodne hidrologije rek.

Preberite več: Nadpovprečno delovanje TEB v začetku leta 2017

Izvajanje del na projektu Zamenjava PB 1 - 3 - Izgradnja plinskega bloka GT 26

Na projektu Zamenjava plinskih blokov PB 1-3 – izgradnja plinskega bloka GT 26 so dela v polnem teku. Do konca leta 2016 so bila zaključena vsa večja zemeljska dela, in sicer izkop gradbene jame na območju povezovalnih kinet in bodoče turbinske zgradbe, kjer sta bila izvedena tamponska blazina pod temelji in drenažni sistem. Zaključena so bila groba gradbena dela pri izgradnji povezovalnih kinet ter temeljev turbinske zgradbe in izvedena temelja za plinsko turbino in dimnik. Vzporedno z izgradnjo temeljev so se izvajala hidro izolacijska dela na temeljih in kinetah ter zasip le-teh s tamponskim nasutjem. Trenutno se izvajajo obsežna gradbena dela na turbinski zgradbi, ki bo v celoti armirano betonska. V preteklem letu se je pričela tudi izdelava glavne tehnološke opreme (plinska turbina, dimnik, dizel agregat), ki bo dobavljena letos spomladi, ko je predviden pričetek montaže. Javno naročilo za dobavo in montažo pomožne tehnološke opreme (oskrba z gorivom, hladilni sistem,…) je v zaključni fazi.

Preberite več: Izvajanje del na projektu Zamenjava PB 1 - 3 - Izgradnja plinskega bloka GT 26

Potek del na projektu Zamenjava PB 1-3 - izgradnja plinskega bloka GT 26

V TE Brestanica nadaljujemo z realizacijo osrednjega razvojnega projekta - izgradnjo nadomestnega agregata starih plinskih blokov 3 x 23 MW iz leta 1974. V sklopu gradbenih del so bila zaključena groba gradbena dela pri izgradnji osrednje povezovalne kinete, v kateri bodo kasneje izvedene vse potrebne tehnološke povezave med novim plinskim blokom in obstoječimi tehnološkimi sistemi TEB (dovod goriva, priklop na elektro omrežje ...). Z izgradnjo te kinete so bili podani pogoji za prestavitev številnih energetskih in krmilnih kablovodov obstoječih tehnoloških sistemov.  V začetku oktobra so se zaključila obsežna zemeljska dela (izkop gradbene jame) na območju bodoče turbinske zgradbe, v gradbeni jami pa smo pričeli z izvedbo tamponske blazine, drenažnega sistema in za tem tudi z izvedbo temeljev turbinske zgradbe. V naslednjih tednih sledi izvedba temelja za novi plinski agregat in dimnik, kar predstavlja eno od zahtevnejših gradbenih del. Trenutno stanje na gradbišču je prikazano na sliki. V mesecu oktobru smo na področju dobave tehnološke elektro opreme (transformatorji, visokonapetostni kabli …) podpisali pogodbo z izbranim ponudnikom in objavili javno naročilo za pomožne sisteme (dovod goriv, hladilni sistem …).

Preberite več: Potek del na projektu Zamenjava PB 1-3 - izgradnja plinskega bloka GT 26

TE Brestanica predala donacijo OŠ Brestanica

Izgradnja novega plinskega bloka vpliva tudi na okolje in življenje prebivalcev KS Brestanica. Kot prispevek k sanaciji vplivov izgradnje je direktor Tomislav Malgaj ob bližajočem se koncu leta ravnateljici Osnovne šole Adama Bohoriča Brestanica Martini Ivačič predal donacijo v vrednosti 5.000,00 EUR. Z doniranimi sredstvi bodo v šoli izboljšali pogoje za vzgojno-izobraževalno delo. 

TEB uspešno izvedla test zagona plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja v sklopu remontnih aktivnosti NEK

Termoelektrarna Brestanica je v okviru načrtovanih aktivnosti v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) v sklopu remonta 2016 v četrtek ponoči, 27. 10. 2016, uspešno izvedla testiranje plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja z otočnim napajanjem dela lastne rabe jedrske elektrarne.

Ob testu zagona plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja sta bila v Termoelektrarni Brestanica aktivirana plinska agregata PB 1 in PB 2, ki sta že po 14 minutah od zahteve za zagon pričela z oddajanjem potrebne električne energije v vzpostavljen energetski otok TEB - NEK. Test je bil izveden znotraj predvidenega časa 20 minut od zahteve za angažiranje plinskih enot do vzpostavitve napetosti v NEK, kjer so bile izvedene obremenitve agregatov v otočnem načinu obratovanja po protokolu testa. Test se je izvajal v skladu z obratovalnimi navodili in internim postopkom otočnega obratovanja TE Brestanica za pokrivanje nujne lastne rabe NEK.

S tem testom je Termoelektrarna Brestanica upravičila svojo vlogo in ponovno dokazala, da je kljub spremenjenim razmeram ob izklopu transformatorja lastne rabe TR8 sposobna zanesljivo in nemoteno zagotavljati Nuklearni elektrarni Krško napajanje nujne lastne rabe v primeru izrednih razmer elektroenergetskega sistema.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION