Novice

Program Tabor poklicev

Mladinski center Krško je v času od 22. 11. do 28. 11. 2015 organiziral program Tabor poklicev. Program je bil namenjen učencem 8. in 9. razredov osnovnih šol v Posavju z namenom lažjega in bolj kakovostnega poklicnega usmerjanja. Glavni cilj tabora je bil približati učencem manj pogoste, deficitarne poklice. Mladi so na tak način spoznavali pojme kompetence in veščine, se učili načrtovati lastno učno pot, spoznavali svojo kreativnost ter obiskali nekatera podjetja. Tako je 27. 11. 2015 Termoelektrarno Brestanica obiskalo 9 učencev iz različnih posavskih osnovnih šol. Na kratko smo jim predstavili podjetje, nato pa so si ogledali procese dela v delavnicah, kjer so jim bili iz prve roke predstavljeni tudi nekateri tehnični poklici.

Preberite več: Program Tabor poklicev

Letna gasilska vaja

3. 11. 2015 smo izvedli letno gasilsko vajo. Scenarij letošnje vaje je bilo reševanje z višine dimnika plinskega bloka PB 5, kjer je delavec elektro vzdrževanja med vzpenjanjem po dimniku zdrsnil z lestvenih klinov, prejel močan udarec v obe nogi ter obvisel na varnostnem pasu. Poleg poklicnih gasilcev TEB so pri izvedbi vaje sodelovali člani ekipe civilne zaščite za nudenje prve pomoči ter dežurna ekipa Poklicne gasilske enote Krško. Namen vaje je bil, da se interventne ekipe seznanijo s postopkom posredovanja v primeru reševanja z višine ter z ukrepi, predvidenimi ob podobnih nesrečah. Praktična izvedba vaje je potekala po načrtu in bila ocenjena kot uspešna.

Preberite več: Letna gasilska vaja

Redna letna revizija na plinskem bloku PB 2

Od 7. 9. do 16. 9. 2015 je skladno z letnim planom vzdrževanja potekala redna letna revizija na plinskem bloku PB 2. Izvajali so se vizualni pregledi, servis zagonskega diesel agregata, pregledi pomožnih pogonov in zamenjava filtrov, meritve izolacijskega sistema na generatorju, zamenjava napetostnega regulatorja, zamenjava relejne zaščite z numerično ter pregled tlačnih stikal, manometrov in ostale instrumentacije.

Preberite več: Redna letna revizija na plinskem bloku PB 2

Obisk šolarjev v TE Brestanica

8. 10. 2015 so nas v okviru dneva šole OŠ Adama Bohoriča Brestanica obiskali šolarji iz brestaniške osnovne šole. Letošnji dan šole je namreč potekal pod geslom »z roko v roki« in je vključeval sodelovanje med šolo in krajem. Učenci so tako med sprehodom po Brestanici spoznavali znamenitosti domačega kraja. Oglasili so se tudi v TE Brestanica, kjer smo jim predstavili pomen, vlogo in zgodovino naše elektrarne.

Preberite več: Obisk šolarjev v TE Brestanica

Uspešen test zagona plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja

TE Brestanica v okviru Skupine GEN energija s svojimi fleksibilnimi agregati zagotavlja in pokriva glavnino potreb po terciarni regulaciji v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Tako je v okviru načrtovanih aktivnosti v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) 10. maja 2015 uspešno izvedla testiranje plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja z otočnim napajanjem dela lastne rabe jedrske elektrarne.

Ob testu sta bila v TE Brestanica aktivirana plinska agregata PB 2 in PB 3, ki sta že po 15 minutah od zahteve za zagon pričela z oddajanjem potrebne električne energije v vzpostavljeni energetski otok TEB-NEK. 

Preberite več: Uspešen test zagona plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION