Novice

Uspešen test zagona plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja

TE Brestanica v okviru Skupine GEN energija s svojimi fleksibilnimi agregati zagotavlja in pokriva glavnino potreb po terciarni regulaciji v slovenskem elektroenergetskem sistemu. Tako je v okviru načrtovanih aktivnosti v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) 10. maja 2015 uspešno izvedla testiranje plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja z otočnim napajanjem dela lastne rabe jedrske elektrarne.

Ob testu sta bila v TE Brestanica aktivirana plinska agregata PB 2 in PB 3, ki sta že po 15 minutah od zahteve za zagon pričela z oddajanjem potrebne električne energije v vzpostavljeni energetski otok TEB-NEK. 

Preberite več: Uspešen test zagona plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja

Redna letna revizija na plinskem bloku PB 1

Od 4. 5. do 8. 5. 2015 je skladno z letnim planom vzdrževanja potekala redna letna revizija na plinskem bloku PB 1. Izvajali so se vizualni pregledi, servis zagonskega diesel agregata, pregledi pomožnih pogonov in zamenjava filtrov, meritve izolacijskega sistema na generatorju, pregled tlačnih stikal, manometrov in ostale instrumentacije.

Redna letna revizija na plinskem bloku PB 5

Od 23. 3. do 3. 4. 2015 je skladno z letnim planom vzdrževanja potekala redna letna revizija na plinskem bloku PB 5. Na strojnem področju so se izvajala dela: meritve pozicij rotorja, boroskopski pregled turbinskega dela, pregled zvarov v zgorevalni komori in izpuhu, servis hladilnega sistema mazalnega olja, menjava termostatskih tripotnih ventilov hladilnega in mazalnega sistema. Na elektro področju so se izvajala dela: meritve izolacijskega sistema generatorja, revizija generatorskega stikala, pregled pomožnih pogonov, pregled vzbujalnega sistema in revizija UPS sistema. Na I&C področju pa so se izvajala naslednja dela: pregled tlačnih stikal, manometrov in ostale instrumentacije, preventivna zamenjava Ex barier, zamenjava končnih stikal ventilov gorilnikov (za plin), zamenjava tlačnih pretvornikov, zamenjava obstoječih dajalnikov kota kompresorskih lopatic in modifikacije logike. 

Redna letna revizija na plinskem bloku PB 4

Od 13. 4. do 24. 4. 2015 je skladno z letnim planom vzdrževanja potekala redna letna revizija na plinskem bloku PB 4. Izvajala so se dela na strojnem (meritve pozicij rotorja, boroskopski pregled turbinskega dela, pregled zvarov v zgorevalni komori in izpuhu, servis hladilnega sistema mazalnega olja, menjava termostatskih tripotnih ventilov hladilnega in mazalnega sistema), elektro (meritve izolacijskega sistema generatorja, revizija generatorskega stikala, pregled pomožnih pogonov, pregled vzbujalnega sistema in revizija UPS sistema) in I&C področju (pregled tlačnih stikal, manometrov in ostale instrumentacije, preventivna zamenjava Ex barier, zamenjava končnih stikal ventilov gorilnikov (za plin), zamenjava tlačnih pretvornikov, zamenjava obstoječih dajalnikov kota kompresorskih lopatic in modifikacije logike). 

TE Brestanica uspešna na zunanji presoji

V TE Brestanica je 10. 3. in 11. 3. 2015 potekala zunanja presoja sistemov vodenja. Presojevalci podjetja TÜV SÜD Sava so podrobno pregledali usklajenost delovanja TE Brestanica s standardi ISO 9001 (kontrolna presoja sistema vodenja kakovosti), ISO 14001 in BS OHSAS 18001 (ponovitveni presoji sistema ravnanja z okoljem in sistema varnosti in zdravja pri delu). Presoja je potekala po načrtovanem programu in je zajela vse procese. Na naključnih primerih so presojevalci pregledovali in ocenjevali delovanje sistema in njegovo učinkovitost. V zaključnem razgovoru so nam izrekli pohvalo in podali ugotovitve (dve nekritični neskladnosti in priporočilo). Z rezultati letošnje presoje smo upravičeno lahko zelo zadovoljni, ob tem pa moramo poudariti pomembno vlogo vseh zaposlenih, ki s svojim vsakodnevnim delom prispevajo, da je sistem vodenja tako vzorno in zgledno urejen.  

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION