Novice

Revizija plinskega bloka 5 (PB5)

Od 9. 9. 2013 do 20. 9. 2013, skladno z letnim planom vzdrževanja, poteka revizija plinskega bloka 5 (PB5). Izvajajo se naslednja dela: pregled in čiščenje zgorevalnega in izpušnega sistema, pregled zračnih filtrov ter zajema zraka. Prav tako se izvajajo meritve pozicij rotorja ter pregled pomožnih pogonov. Ob tem se izvajajo meritve izolacijskega sistema na generatorju, pregled tlačnih stikal, manometrov ter ostale instrumentacije.

Slovesnost ob 70-letnici TE Brestanica

18. junija 2013 je TE Brestanica na gradu Rajhenburg s slovesno prireditvijo počastila 70-letnico delovanja. Praznovanja se je poleg zaposlenih Termoelektrarne Brestanica udeležilo več uglednih gostov, med drugimi tudi minister za infrastrukturo in prostor Samo Omerzel. Program s poudarkom na pomembnejših obdobjih obratovanja TE Brestanica je povezoval Žiga Kump. V okviru glasbeno kulturnega dela prireditve so nastopili trobilni in pihalni kvintet Glasbene šole Krško, Moški pevski zbor Svoboda Brestanica, Mladinski pevski zbor brestaniške šole in Instrumentalna skupina STEB. Ob tej priložnosti je TE Brestanica prejela potrdilo o nedavno zaključeni presoji za pridobitev certifikata »Družini prijazno podjetje«. V grajskih prostorih pa je bila na ogled postavljena razstava z naslovom Termoelektrarna Brestanica skozi 70 let.

Preberite več: Slovesnost ob 70-letnici TE Brestanica

Revizija HE Arto - Blanca

Od 28.5. do 31.5.2013 je potekala revizija HE Arto-Blanca. Redna letna revizija agregata 2 je vključevala dela na strojnem, elektro in I&C področju, preglede posameznih komponent (črpalke, ventili, filtri, toplotni izmenjevalci, ekspanzijske posode,itd.) ter preizkus delovanja posameznih sklopov postroja agregata (hladilni, regulacijski, mazalni sistem,itd.).

TE Brestanica praznuje 70 let delovanja

Zgodovina TE Brestanica, ki je ena izmed najstarejših delujočih elektrarn v Sloveniji, sega v leto 1939 s pričetkom gradnje in inštalacijo prvega turboagregata na osnovi premogovne tehnologije. Prve kW električne energije je elektrarna oddala v omrežje junija 1943. Od takrat pa do danes je TE Brestanica prehodila zanimivo in dinamično razvojno pot. Najprej je zaradi krize pri oskrbi s premogom in zaradi sprememb v elektroenergetskem sistemu naredila odločen razvojni korak z opustitvijo premogovne tehnologije v letu 1975 in prehodom na sodobno, človeku in okolju prijazno, plinsko tehnologijo (3 x 23 MW).

Preberite več: TE Brestanica praznuje 70 let delovanja

Revizija PB3 ter odstranitev kotla WB3

v času od 15. 4. 2013 do 26. 4. 2013 se izvaja redna letna revizija na PB3 ter odstranitev kotla WB3. Na turbini potekajo naslednja dela: vizualni pregledi, pregledi pomožnih pogonov, meritve izolacijskega sistema na generatorju ter pregled tlačnih stikal, manometrov ter ostale instrumentacije. Poudarek revizije je na odstranitvi ocevja iz kotla WB3.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION