Novice

Revizija HE Boštanj - agregat 2

Od 28. 1. do 1. 2. 2013, je skladno z letnim planom vzdrževanja, potekala revizija agregata 2 na HE Boštanj, ki je vključevala dela na strojnem, elektro in I&C področju ter preglede posameznih komponent (črpalke, ventili, filtri, toplotni izmenjevalci, ekspanzijske posode, itd.) in preizkus delovanja posameznih sklopov postroja agregata (hladilni, regulacijski, mazalni sistem, itd.).

Izločitev parne tehnologije v TE Brestanica

Po skoraj 70 letih obratovanja in bogatih izkušnjah na področju parne tehnologije, ki je služila za pogon generatorjev v TE Brestanica, se je konec leta 2012 to obdobje zaključilo. Z rahlo nostalgijo zremo nazaj v leta njenih začetkov, saj smo z ukrepi izločitve parne tehnologije nekako porušili vez oziroma prekinili obdobje, ki je trajalo od samega začetka elektrarne. Decembra 2012 smo tako izklopili parogeneratorje iz obratovanja ter pričeli s postopki njihove razgradnje. Najprej smo ločevali hladilne sisteme parnih turbin, nato pa smo izpraznili parne kotle oziroma parogeneratorje. Določenim sklopom namenjamo nove funkcije, na primer hladilnemu stolpu, katerega rezervoar je postal rezervoar požarne vode.

Preberite več: Izločitev parne tehnologije v TE Brestanica

Začetek pridobivanja osnovnega certifikata "Družini prijazno podjetje"

V letu 2012 se je naša družba odločila, da pristopi k projektu pridobitve osnovnega certifikata »Družini prijazno podjetje«, saj v tem vidimo dober pristop usklajevanja poklicnega in družinskega življenja. Konec lanskega leta smo naredili prvi korak ter poslali prijavo in ostalo potrebno dokumentacijo na Inštitut Ekvilib, ki je kot neprofitna in neodvisna organizacija nosilec tega projekta. V začetku letošnjega leta sta bili podpisani pogodbi, v spomladanskih mesecih pa bomo pričeli z izvedbo tega projekta.  

V teku projekt »Rekonstrukcija črpališča požarne in tehnološke vode na potoku z izgradnjo cevovoda«

S 1. 8. 2012 smo pričeli z aktivnostmi na projektu rekonstrukcije črpališča požarne in tehnološke vode na potoku. Namen tega projekta je implementacija najnovejših standardov s področja varstva pred požarom (NFPA 20), kar bo  bistveno izboljšalo protipožarno zaščito naprav v TE Brestanica. Za doseganje teh ciljev so predvidena naslednja dela: rušitev obstoječega skladišča barv in lakov, izgradnja novega črpališča požarne vode zraven hladilnega stolpa, izgradnja novega priključka na hidrantno omrežje in stabilno gasilno napravo rezervoarjev KOEL, izgradnja novega tehnološkega cevovoda med TE Brestanica in obstoječim črpališčem na potoku, tehnološka in gradbena prenova obstoječega črpališča na potoku (zamenjava črpalk tehnološke vode, 10kV in 0,4kV celic, elektroinštalacij, krmiljenja črpališča ter izvedba gradbeno obrtniških del kot so zamenjava stavbenega pohištva, sanacija tal in sanitarij, pleskanje sten, pleskanje fasade,…). 

Preberite več: V teku projekt »Rekonstrukcija črpališča požarne in tehnološke vode na potoku z izgradnjo cevovoda«

Revizija HE Boštanj - agregat 1

Od 14. 1. do 18. 1. 2013, skladno z letnim planom vzdrževanja, je potekala revizija agregata 1 na HE Boštanj, ki je vključevalo dela na strojnem, elektro in I&C področju ter preglede posameznih komponent (črpalke, ventili, filtri, toplotni izmenjevalci, ekspanzijske posode,itd.) in preizkus delovanja posameznih sklopov postroja agregata (hladilni, regulacijski, mazalni sistem,itd.).

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION