Novice

Projekt prehaja v zaključno fazo

Tudi v dopustniških dneh se dela na projektu izgradnje novega plinskega agregata intenzivno nadaljujejo in prevešajo v zaključno fazo.
Na področju gradbenih del je trenutno v izdelavi fasada na objektu strojnice plinskih turbin, ki bo v grobem zaključena v septembru. Pričeli smo tudi z deli na področju ureditve okolice, ki bodo zaključena do meseca decembra. Prvi odseki internih cestnih povezav so že bili urejeni in asfaltirani.

Preberite več: Projekt prehaja v zaključno fazo

Aktualno na projektu izgradnje novega plinskega bloka

Dela na projektu izgradnje novega plinskega agregata intenzivno potekajo in tako uspešno sledimo načrtovanemu terminskemu planu, po katerem je zaključek del predviden v začetku leta 2018.

Na področju gradbenih del so bila sredi maja zaključena dela na objektu strojnice plinskega bloka in elektro objekta, ki se nahaja na vzhodni strani strojnice plinskega bloka. Junija oziroma julija so bila zaključena gradbena dela na platoju transformatorjev in platoju hladilnih celic ter zemeljska dela za povezovalni plinovod med merilno postajo Brestanica in TE Brestanica. Trenutno je v izdelavi fasada na objektu strojnice plinskih turbin, ki bo v grobem zaključena do konca avgusta oziroma v začetku septembra. Pričeli smo tudi z deli na področju ureditve okolice, ki bodo zaključena do meseca decembra. V naslednjih mesecih bo tako glavnina gradbenih aktivnosti potekala na ureditvi okolice.

Preberite več: Aktualno na projektu izgradnje novega plinskega bloka

Glavnina opreme montirana

Na področju izvedbe gradbenih del so bila sredi maja zaključena dela na objektu strojnice plinskega bloka in elektro objekta na vzhodni strani strojnice plinskega bloka. Trenutno se izvajajo gradbena dela na platoju transformatorjev in platoju hladilnih celic ter zemeljska dela za povezovalni plinovod.

Preberite več: Glavnina opreme montirana

Dela na projektu dobro napredujejo

Na področju izvedbe gradbenih del so bila junija zaključena zemeljska dela za povezovalni plinovod in dela na platoju transformatorjev. Zaključujejo se gradbena dela na platoju hladilnih celic. Dela na  fasadi objekta strojnice plinskih turbin (južna stran ter del vzhodne in zahodne strani objekta) pa so še v teku.

Preberite več: Dela na projektu dobro napredujejo

Montiramo tehnološko opremo

Na projektu Izgradnja novega plinskega bloka so bila na področju izvedbe gradbenih del sredi maja zaključena dela na objektu strojnice plinskih blokov, kjer je bila izdelana armirano betonska atika nad objektom (protihrupna ograja višine 8 metrov). Trenutno se izvajajo gradbena dela na platoju transformatorjev ter zemeljska dela za plato hladilnih celic in povezovalni plinovod.

Preberite več: Montiramo tehnološko opremo

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION