Novice

Revizija HE Blanca - agregat 1

Od 7.5. do 11.5.2012, skladno z letnim planom vzdrževanja, poteka revizija HE Blanca, in sicer redna letna revizija agregata 1, ki vključuje dela na strojnem, elektro in I&C področju, nadgradnjo in popravilo hladilnega sistema turbine, preglede posameznih komponent (črpalke, ventili, filtri, toplotni izmenjevalci, ekspanzijske posode,itd.), filtriranje olja, preizkus delovanja posameznih sklopov postroja agregata (hladilni, regulacijski, mazalni sistem,itd.).

Zaradi ugodne hidrologije je bil po dogovoru s službo proizvodnje družbe HESS 7.5.2012 narejen dnevni izklop.

Izločitev parnih kotlov, parnih turbin in hladilnega stolpa iz obratovanja

Termoelektrarni Brestanica se je leta 1975 z izgradnjo plinskih blokov PB 1-3 in ukinitvijo premogovne tehnologije spremenila vloga. Začela se je razvijati v konično elektrarno z zagotavljanjem sistemskih storitev za sistemskega operaterja prenosnega omrežja.

Preberite več: Izločitev parnih kotlov, parnih turbin in hladilnega stolpa iz obratovanja

Revizija PB3

Od 16.4. do 20.4.2012 je potekala revizija PB3, skladno z letnim planom vzdrževanja. Izvajala so se naslednja dela: pregled in čiščenje gorilnih šob, pregled zgorevalnega sistema, menjava filtrov za gorivo, servis zagonskega diesel motorja, pregled pomožnih pogonov, meritve izolacijskega sistema na generatorju, pregled tlačnih stikal, manometrov ter ostale instrumentacije.

3. redna seja nadzornega sveta TE Brestanica

Na 3. redni seji, dne 13.4.2012, se je nadzorni svet seznanil z revizorjevim poročilom k Letnemu poročilu družbe Termoelektrarna Brestanica d.o.o. za leto 2011 in z Letnim poročilom družbe Termoelektrarna Brestanica d.o.o. za leto 2011, katerega je v celoti potrdil. Seznanil se je s Poročilom poslovodstva Termoelektrarne Brestanica d.o.o. o razmerjih z obvladujočo družbo za leto 2011 in Poročilom poslovodstva Termoelektrarne Brestanica d.o.o. o odnosih do povezanih družb za leto 2011.

Preberite več: 3. redna seja nadzornega sveta TE Brestanica

Revizija PB2

Od 2.4. do 6.4.2012 poteka revizija PB2, skladno z letnim planom vzdrževanja. Izvajajo se naslednja dela: pregled in čiščenje gorilnih šob, predelava plamenskih cevi, pregled zgorevalnega sistema, menjava filtrov za gorivo, servis zagonskega diesel motorja, pregled pomožnih pogonov, meritve izolacijskega sistema na generatorju, pregled tlačnih stikal, manometrov ter ostale instrumentacije.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION