Emisije

Aktualni podatki po zadnjih opravljenih meritvah

Proizv. enota

 

Gorivo

SOx

mg/m3

NOx

mg/m3

CO

mg/m3

Dimno število

Bacharach

 

 

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

PB 1

KOEL

-

-

340

400

17

100

1

2

PB 2

KOEL

-

-

345

400

31

100

2

2

PB 3 KOEL - - 369 400 15 100 2 2

PB 4

ZP

0

-

73

300

5

100

-

-

PB 4

KOEL

10

-

100

400

45

100

0

2

PB 5

ZP

0

-

98

300

5

100

-

-

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION