Emisije

Aktualni podatki po zadnjih opravljenih meritvah

Proizv. enota

 

Gorivo

SOx

mg/m3

NOx

mg/m3

CO

mg/m3

Dimno število

Bacharach

 

 

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

izmerjeno

dovoljeno

PB 1

KOEL

-

-

340

400

17

100

1

2

PB 2 KOEL - - 345 400 31 100 2 2

PB 3

KOEL

-

-

369

400

15

100

2

2

PB 4

ZP

0

-

143

300

6

100

-

-

PB 5

KOEL

29

-

138

400

9

100

0

2

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION