• O DRUŽBI    • NOVICE    • VIZIJA IN POSLANSTVO    • ZGODOVINA    • VODSTVO    • SINDIKAT IN SVET DELAVCEV     • JAVNA NAROČILA    • IJZ

Javna naročila 

 2014 2015  2016 2017

Leto 2018

Javno naročilo (JN) Oznaka in datum objave Razpisna dokumentacija Rok za prejem prijave/ponudbe Status

Zamenjava krmilne in SN opreme, električnih zaščit generatorja in transformatorja ter

zamenjava regulatorja vzbujanja na plinskem bloku PB1

JN001401/2018-W01 z dne 8. 3. 2018

Razpisna dokumentacija 23. 3. 2018

Objavljeno na Portalu JN

Periodične meritve VN opreme v letih 2018 in 2019

JN000426/2018-W01 z dne 25. 1. 2018

Razpisna dokumentacija 5. 2. 2018  

Naročilo oddano ponudniku

Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

Zavarovanje premoženja TE Brestanica

JN-000183/2018-E01 z dne 12.1.2018

Popravek in sprememba

JN-000183/2018-K01

17.1.2018

Razpisna dokumentacija 30.1.2018

Naročilo oddano ponudniku 

Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION