Novice

Revizija plinskega bloka PB 2

Skladno z letnim planom vzdrževanja poteka v tem tednu, od 9. do 13. aprila 2018, redna letna revizija plinskega bloka PB 2, ki vključuje dela na strojnem, elektro in I&C področju. Dela se izvajajo brez razstavljanja turbine. Revizija obsega predvsem vizualne preglede in čiščenje kritičnih komponent ter servisiranja in preglede pomožnih naprav ter zamenjavo tesnil na zgorevalnih komorah. Od zunanjih izvajalcev na reviziji sodelujejo EIMV, Kolektor IGIN ter NUMIP. Po končani reviziji bo izveden porevizijski test.

Uspešna zunanja presoja 2018

26. in 27. marca 2018 je bila uspešno izvedena predčasna ponovitvena presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 s prehodom na nov standard, ponovitvena presoja sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001 s prehodom na nov standard in ponovitvena presoja sistema VZD in PV po OHSAS 18001.  

Presojevalci certifikacijske hiše TÜV SÜD Sava so podrobno pregledali sisteme vodenja po posameznih procesih. Tudi letos smo dokazali, da smo urejena gospodarska družba, da smo uspešno opravili prehod na novi izdaji standarda ISO 9001 in ISO 14001 in da dosledno sledimo zahtevam standardov. Dobili smo nekaj priporočil, ki pa so nam spodbuda za naprej za izboljšanje našega poslovanja. 

Interni tehnični pregled plinskega bloka 6

V sredo, 7. marca 2018, je bil v TE Brestanica uspešno izveden interni strokovni tehnični pregled za nov plinski blok PB 6. 11-članska komisija je pregledala predano dokumentacijo (dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), projekti izvedenih del (PID), itd.) s strani izvajalcev in projektanta ter stanje na objektih in tehnoloških sistemih. Celostni pregled je pokazal, da je stanje na področju predane dokumentacije in izvedenih del ustrezno, tako da smo pristopili k najavi tehničnega pregleda, ki bo izveden 26. 3. 2018 s strani Ministrstva za okolje in prostor, ki je izdalo gradbeno dovoljenje. Po uspešno zaključenem tehničnem pregledu bo poskusno obratovanje in nato pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja plinskega agregata v uporabo. 

Uspešno zaključen tehnični pregled plinskega bloka PB 6

V ponedeljek, 26. marca 2018, je bil v TE Brestanica uspešno opravljen tehnični pregled novega plinskega bloka PB 6, ki poleg končnega prevzema (Taking Over Certificate), predstavlja simboličen mejnik zaključevanja projekta.

Štiri-članska komisija s strani Ministrstva za okolje in prostor je pregledala dokumentacijo in dejansko stanje na terenu. Poudarek je bil na podrobnem pregledu dokazil o kvaliteti vgrajenih inštalacij, opreme in materialov ter preizkus njihovega pravilnega delovanja. Na osnovi zaključkov tehničnega pregleda je odrejeno šest-mesečno poskusno obratovanje. 

V teku zagonski preizkusi, obremenitveni in funkcionalni testi

Na projektu izgradnje novega plinskega bloka v Termoelektrarni Brestanica se od prve uspešne sinhronizacije z omrežjem, ki je bila v začetku decembra 2017, nadaljujejo vroča testiranja, zagonski preizkusi posameznih sistemov plinskega bloka, obremenitveni in funkcionalni testi, kar se bo izvajalo vse do tehničnega pregleda.

Prvo obratovanje plinskega bloka na tekoče gorivo je bilo izvedeno v drugi polovici decembra. Tekom tega meseca je potekalo šolanje obratovalnega in vzdrževalnega osebja. Tehnični pregled je predviden v začetku marca 2018, nato sledi poskusno obratovanje, v sklopu katerega bodo izvedene garancijske meritve za ugotavljanje skladnosti tehničnih in ekoloških parametrov. Po uspešno zaključenem poskusnem obratovanju bo sledila pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja plinskega agregata v uporabo.

Preberite več: V teku zagonski preizkusi, obremenitveni in funkcionalni testi

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION