Novice

Uspešen test zagona plinskih blokov iz breznapetostnega stanja

TE Brestanica je v okviru načrtovanih aktivnosti v Nuklearni elektrarni Krško (NEK) danes, 26. aprila 2018, uspešno izvedla testiranje plinskih agregatov iz breznapetostnega stanja z otočnim napajanjem dela lastne rabe NEK.

Ob testu sta bila v TE Brestanica aktivirana plinska agregata PB 1 in PB 2, ki sta že po 13 minutah od zahteve za zagon pričela z oddajanjem potrebne električne energije v vzpostavljen energetski otok TEB-NEK. Po uradnem testu za NEK je bil izveden še testni zagon z novim plinskim agregatom PB 6, ki bo v prihodnje predviden za vrsto sistemskih storitev, kakor tudi za zagon v primeru pokrivanja lastne rabe NEK. Tudi test s PB 6 je bil uspešen in je v 12 minutah od zahteve za zagon pričel oddajati električno energijo v vzpostavljen energetski otok TEB-NEK. Testa sta bila uspešno izvedena znotraj predvidenega časa 20 minut od zahteve za angažiranje plinskih enot do vzpostavitve napetosti v NEK, kjer so bile izvedene obremenitve agregatov v otočnem načinu obratovanja po protokolu testa.

Oba testa sta se izvajala v skladu z obratovalnimi navodili preko prečne zveze v RTP Krško in internim postopkom otočnega obratovanja TE Brestanica za pokrivanje nujne lastne rabe NEK. S testoma je TE Brestanica upravičila svojo vlogo in ponovno dokazala, da je zanesljiv neodvisen alternativni zunanji vir napajanja jedrske elektrarne, kakor tudi zanesljiv izvajalec sistemskih storitev zagotavljanja terciarne regulacije moči in zagona agregatov iz breznapetostnega stanja z otočnim napajanjem porabnikov.

Revizija plinskega bloka PB 2

Skladno z letnim planom vzdrževanja poteka v tem tednu, od 9. do 13. aprila 2018, redna letna revizija plinskega bloka PB 2, ki vključuje dela na strojnem, elektro in I&C področju. Dela se izvajajo brez razstavljanja turbine. Revizija obsega predvsem vizualne preglede in čiščenje kritičnih komponent ter servisiranja in preglede pomožnih naprav ter zamenjavo tesnil na zgorevalnih komorah. Od zunanjih izvajalcev na reviziji sodelujejo EIMV, Kolektor IGIN ter NUMIP. Po končani reviziji bo izveden porevizijski test.

Uspešno zaključen tehnični pregled plinskega bloka PB 6

V ponedeljek, 26. marca 2018, je bil v TE Brestanica uspešno opravljen tehnični pregled novega plinskega bloka PB 6, ki poleg končnega prevzema (Taking Over Certificate), predstavlja simboličen mejnik zaključevanja projekta.

Štiri-članska komisija s strani Ministrstva za okolje in prostor je pregledala dokumentacijo in dejansko stanje na terenu. Poudarek je bil na podrobnem pregledu dokazil o kvaliteti vgrajenih inštalacij, opreme in materialov ter preizkus njihovega pravilnega delovanja. Na osnovi zaključkov tehničnega pregleda je odrejeno šest-mesečno poskusno obratovanje. 

Uspešna zunanja presoja 2018

26. in 27. marca 2018 je bila uspešno izvedena predčasna ponovitvena presoja sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001 s prehodom na nov standard, ponovitvena presoja sistema ravnanja z okoljem po ISO 14001 s prehodom na nov standard in ponovitvena presoja sistema VZD in PV po OHSAS 18001.  

Presojevalci certifikacijske hiše TÜV SÜD Sava so podrobno pregledali sisteme vodenja po posameznih procesih. Tudi letos smo dokazali, da smo urejena gospodarska družba, da smo uspešno opravili prehod na novi izdaji standarda ISO 9001 in ISO 14001 in da dosledno sledimo zahtevam standardov. Dobili smo nekaj priporočil, ki pa so nam spodbuda za naprej za izboljšanje našega poslovanja. 

Interni tehnični pregled plinskega bloka 6

V sredo, 7. marca 2018, je bil v TE Brestanica uspešno izveden interni strokovni tehnični pregled za nov plinski blok PB 6. 11-članska komisija je pregledala predano dokumentacijo (dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO), projekti izvedenih del (PID), itd.) s strani izvajalcev in projektanta ter stanje na objektih in tehnoloških sistemih. Celostni pregled je pokazal, da je stanje na področju predane dokumentacije in izvedenih del ustrezno, tako da smo pristopili k najavi tehničnega pregleda, ki bo izveden 26. 3. 2018 s strani Ministrstva za okolje in prostor, ki je izdalo gradbeno dovoljenje. Po uspešno zaključenem tehničnem pregledu bo poskusno obratovanje in nato pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja plinskega agregata v uporabo. 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION