Novice

V teku tehnični pregledi

V poletnih mesecih so bila zaključena zemeljska in gradbena dela na večini izmed novih objektov (strojnica novih plinskih turbin, elektro objekt, transformatorski plato, plato hladilnih celic, …). Pričela so se dela na področju ureditve okolice in gradbeno obrtniška dela. Trenutno je v polnem teku urejanje internih povezovalnih poti ter izdelava fasade na objektu strojnice plinskih turbin, ki bo predvidoma zaključena v oktobru.
Na področju glavne tehnološke opreme se je izvajala montaža, ki je bila v večjem delu zaključena v mesecu avgustu, trenutno pa se izvajajo komisijski in interni tehnični pregledi (pred puščanjem postrojev pod napetost oziroma tlak), ki bodo zaključeni v mesecu septembra, ko se pričnejo prva testiranja.
Aktivnosti na drugih sklopih projekta prav tako potekajo skladno s terminskim planom. Zaključena je bila montaža visokonapetostne opreme (stikalne celice, kablovodi, transformatorji ...), emisijske postaje, povezovalnega plinovoda ter cevovodov za dobavo ekstra lahkega kurilnega olja in ostalih medijev (hladilni sistem, ...). Tudi na tem področju so v teku komisijski in interni tehnični pregledi, ki bodo zaključeni predvidoma v mesecu septembru, ko se bodo pričela testiranja.

Preberite več: V teku tehnični pregledi

Projekt prehaja v zaključno fazo

Tudi v dopustniških dneh se dela na projektu izgradnje novega plinskega agregata intenzivno nadaljujejo in prevešajo v zaključno fazo.
Na področju gradbenih del je trenutno v izdelavi fasada na objektu strojnice plinskih turbin, ki bo v grobem zaključena v septembru. Pričeli smo tudi z deli na področju ureditve okolice, ki bodo zaključena do meseca decembra. Prvi odseki internih cestnih povezav so že bili urejeni in asfaltirani.

Preberite več: Projekt prehaja v zaključno fazo

Dela na projektu dobro napredujejo

Na področju izvedbe gradbenih del so bila junija zaključena zemeljska dela za povezovalni plinovod in dela na platoju transformatorjev. Zaključujejo se gradbena dela na platoju hladilnih celic. Dela na  fasadi objekta strojnice plinskih turbin (južna stran ter del vzhodne in zahodne strani objekta) pa so še v teku.

Preberite več: Dela na projektu dobro napredujejo

Aktualno na projektu izgradnje novega plinskega bloka

Dela na projektu izgradnje novega plinskega agregata intenzivno potekajo in tako uspešno sledimo načrtovanemu terminskemu planu, po katerem je zaključek del predviden v začetku leta 2018.

Na področju gradbenih del so bila sredi maja zaključena dela na objektu strojnice plinskega bloka in elektro objekta, ki se nahaja na vzhodni strani strojnice plinskega bloka. Junija oziroma julija so bila zaključena gradbena dela na platoju transformatorjev in platoju hladilnih celic ter zemeljska dela za povezovalni plinovod med merilno postajo Brestanica in TE Brestanica. Trenutno je v izdelavi fasada na objektu strojnice plinskih turbin, ki bo v grobem zaključena do konca avgusta oziroma v začetku septembra. Pričeli smo tudi z deli na področju ureditve okolice, ki bodo zaključena do meseca decembra. V naslednjih mesecih bo tako glavnina gradbenih aktivnosti potekala na ureditvi okolice.

Preberite več: Aktualno na projektu izgradnje novega plinskega bloka

Glavnina opreme montirana

Na področju izvedbe gradbenih del so bila sredi maja zaključena dela na objektu strojnice plinskega bloka in elektro objekta na vzhodni strani strojnice plinskega bloka. Trenutno se izvajajo gradbena dela na platoju transformatorjev in platoju hladilnih celic ter zemeljska dela za povezovalni plinovod.

Preberite več: Glavnina opreme montirana

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION