Novice

Postavljen dimnik, nadaljujemo z montažo turbine

Trenutno so v TE Brestanica v polnem teku aktivnosti na projektu Izgradnja plinskega bloka GT 26, v sklopu katerega gradimo nov, šesti plinski agregat.

Na področju izvedbe gradbenih del so v zaključni fazi dela za objekt strojnice plinskih blokov, kjer poteka izdelava armirano betonske atike nad objektom (protihrupna ograja višine 8 metrov), zaključek je predviden do sredine meseca maja, objekt pa je že pripravljen za montažo glavne tehnološke opreme (dimnik, plinska turbina, generator …), katere dobava se je pričela v začetku meseca maja. Trenutno se izvaja montaža 60 metrov visokega dimnika, katerega tvorijo štirje segmenti, dolžine približno 15 metrov. Dobavljen in zmontiran je bil tudi dizel agregat za izvajanje temnega zagona. Z mesecem majem se izvajanju gradbenih del tako pridružujejo obsežna montažna dela celotne tehnološke opreme, ki bodo zaključena predvidoma nekje do sredine letošnje jeseni.

Hkrati z navedenimi deli potekajo aktivnosti tudi na ostalih sklopih projekta. Na področju dobave tehnološke elektro opreme (transformatorji, visokonapetostni kabli …) so v teku tovarniška izdelava in testiranja visokonapetostne opreme, katere montaža je predvidoma v mesecu juniju. Na področju pomožnih tehnoloških sistemov (dovod goriv, hladilni sistem …) je bila izvedena uvedba izvajalca (konzorcij Nafta Strojna in Esotech) v delo, pričela pa se je tudi izvedba pripravljalnih del (montaža podpor za cevovode v kinetah…).

Preberite več: Postavljen dimnik, nadaljujemo z montažo turbine

Predstavitev projekta in ogledi gradbišča

Trenutno so v Termoelektrarni Brestanica v polnem teku aktivnosti na področju realizacije osrednjega razvojnega projekta »Izgradnja plinskih blokov 40-70 MW v TE Brestanica, faza 1A«, v sklopu katerega gradimo nov plinski blok. TE Brestanica kot družbeno odgovorno podjetje nenehno skrbi za boljšo kakovost življenja zaposlenih, lokalne skupnosti in širše družbe, in hkrati zadovoljuje interese lastnikov. Vodstvo se je odločilo, da predstavi projekt članom ožje in širše lokalne skupnosti, nadzornikom krovne družbe in predstavnikom nekaterih državnih organov. Tako smo v zadnjem mesecu organizirali predstavitev izvajanja del na projektu in ogled gradbišča predsedniku in članom Krajevne skupnosti Brestanica, nadzornikom Gen energije, županu Občine Krško in njegovim sodelavcem, poslancu Igorju Zorčiču in mag. Jožetu Dimniku, v. d. generalnega direktorja Direktorata za energijo na Ministrstvu za infrastrukturo. V ponedeljek, 24. 4. 2016, pa so elektrarno obiskali upokojenci TE Brestanica, ki so si vzeli čas za ogled gradbišča ter klepet in druženje s sodelavci.

Preberite več: Predstavitev projekta in ogledi gradbišča

Nadpovprečno delovanje TEB v začetku leta 2017

Začetek leta 2017 so zaznamovale nizke temperature na področju Srednje, Vzhodne in Jugovzhodne Evrope. Odraz nizkih temperatur so bile neplanirane vzdrževalne aktivnosti v termoelektrarnah in manjša proizvodnja hidroelektrarn. Nekatera mesta in kraji po Jugovzhodni Evropi so ostali brez elektrike in toplote, ko so temperature padle pod – 20 °C. V državah, ki so predvsem odvisne od proizvodnje hidroelektrarn, je proizvodnja električne energije drastično padla zaradi zamrzovanja in neugodne hidrologije rek.

Preberite več: Nadpovprečno delovanje TEB v začetku leta 2017

Predstavitev izvajanja investicije in simbolna predaja 3-D tiskalnikov

Brestanica, 12. 4. 2017 – Siemens d. o. o. je danes v prostorih Termoelektrarne Brestanica mladim v Posavju podaril dva 3D-tiskalnika. Kot je na simbolni predaji poudarila direktorica Siemens Slovenija Medeja Lončar, želijo mladim, ki že študirajo tehniške poklice v Posavju, z učnim pripomočkom približati novejše tehnologije in jim vzbuditi strast do tehniškega poklica. Donacija je namenjena razvijanju njihove inovativnosti in kreativnosti. Siemens d. o. o. v regiji sodeluje z različnimi energetskimi partnerji, zato želi tudi na ta način vračati okolju, v katerem posluje.

Siemens d. o. o., ki je dobavitelj tehnološke opreme za nadomestni plinski agregat v Termoelektrarni Brestanica, preko programa sponzorskih in donatorskih sredstev spodbuja inovativnost, okoljsko ozaveščenost in razvoj novih tehnologij. To počnejo skupaj z različnimi partnerji v regiji. Spodbujanje promocije inženirskega poklica uresničujejo med drugimi tudi s projektom Inženirji, inženirke bomo.

Donacijo je prevzela direktorica Srednješolskega centra Krško-Sevnica Erna Pirkovič Župan, ki je izpostavila, da takšni pripomočki pomembno prispevajo k ozaveščanju in navduševanju mladih.

Preberite več: Predstavitev izvajanja investicije in simbolna predaja 3-D tiskalnikov

Izvajanje del na projektu Zamenjava PB 1 - 3 - Izgradnja plinskega bloka GT 26

Na projektu Zamenjava plinskih blokov PB 1-3 – izgradnja plinskega bloka GT 26 so dela v polnem teku. Do konca leta 2016 so bila zaključena vsa večja zemeljska dela, in sicer izkop gradbene jame na območju povezovalnih kinet in bodoče turbinske zgradbe, kjer sta bila izvedena tamponska blazina pod temelji in drenažni sistem. Zaključena so bila groba gradbena dela pri izgradnji povezovalnih kinet ter temeljev turbinske zgradbe in izvedena temelja za plinsko turbino in dimnik. Vzporedno z izgradnjo temeljev so se izvajala hidro izolacijska dela na temeljih in kinetah ter zasip le-teh s tamponskim nasutjem. Trenutno se izvajajo obsežna gradbena dela na turbinski zgradbi, ki bo v celoti armirano betonska. V preteklem letu se je pričela tudi izdelava glavne tehnološke opreme (plinska turbina, dimnik, dizel agregat), ki bo dobavljena letos spomladi, ko je predviden pričetek montaže. Javno naročilo za dobavo in montažo pomožne tehnološke opreme (oskrba z gorivom, hladilni sistem,…) je v zaključni fazi.

Preberite več: Izvajanje del na projektu Zamenjava PB 1 - 3 - Izgradnja plinskega bloka GT 26

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION