Novice

Obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo

7. septembra 2016 je minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek s sodelavci in predstavniki izvajalskih organizacij obiskal TE Brestanica. Ob tej priložnosti smo predstavniki TE Brestanica skupaj z generalnim direktorjem Gen d.o.o. Martinom Novšakom predstavili vlogo TE Brestanica v elektroenergetskem sistemu, projekt »Zamenjava plinskih blokov PB 1-3«, v sklopu katerega bo zgrajen šesti plinski agregat in projekt obnove in posodobitve skladišča goriv. Realizacija izgradnje novega agregata se je pričela v začetku letošnjega leta s podpisom ključnih pogodb in pričetkom gradnje, zaključek investicije je predviden v letu 2018 s pričetkom komercialnega obratovanja. Cilj projekta je izgradnja ekonomsko, tehnično in okoljsko sprejemljive proizvodne enote in s tem postopna zamenjava obstoječih plinskih blokov PB 1-3 iz leta 1974.
Na obisku smo se dotaknili tudi teme državna kritična infrastruktura za sektor energetike in vloge TE Brestanica kot objekta kritične infrastrukture za ponovno vzpostavitev omrežja v primeru razpada elektroenergetskega sistema. Po predstavitvi je sledil ogled objektov TEB, s poudarkom na skladišču goriv in gradbišču novega plinskega agregata.

Preberite več: Obisk ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo

Potek del na projektu Zamenjava PB 1 - 3 - Izgradnja plinskega bloka GT26 v TE Brestanica

V TE Brestanica smo letos pričeli z realizacijo osrednjega razvojnega projekta Zamenjava plinskih blokov PB 1-3 - Izgradnja plinskega bloka GT26, v sklopu katerega bo v prvi fazi zgrajen nov plinski agregat z inštalirano močjo 50 MW, pripravljena bo tudi infrastruktura za postavitev še enega agregata.

Februarja sta bili podpisani ključni pogodbi, pogodba za dobavo glavne tehnološke opreme (LOT 1), kamor sodijo plinska turbina, generator, dimnik in diesel elektro agregat, ter pogodba za izvedbo gradbenih del (LOT 4). Pogodba za LOT 1 je bila sklenjena s konzorcijem Stenmark (Siemens Slovenija in Siemens Švedska), pogodba za LOT 4 pa s podjetjem CGP d. d.

Preberite več: Potek del na projektu Zamenjava PB 1 - 3 - Izgradnja plinskega bloka GT26 v TE Brestanica

Predstavniki ELES-a obiskali TE Brestanica

9. maja 2016 je v TE Brestanica potekalo poslovno srečanje s predstavniki ELES-a z namenom, da se jim predstavi projekt »Izgradnja novih plinskih blokov 40-70 MW za TE Brestanica, faza 1A«, za katerega je TE Brestanica februarja 2016 podpisala ključne pogodbe. Na srečanju smo predstavniki TE Brestanica, ELES-a in GEN energije obravnavali možnost testiranja naprav TE Brestanica v sklopu pokrivanja čezmejnih izravnav v okviru veljavnih pogodb za zagotavljanje terciarne regulacije moči. Pogovor je tekel tudi o novih smernicah omrežnih pravil evropskega združenja sistemskih operaterjev energetskih omrežij (ENTSO-E). Te smernice povzamejo področni sistemski operaterji (TSO), v našem primeru je to ELES.

Preberite več: Predstavniki ELES-a obiskali TE Brestanica

Odkritje spominskega obeležja na zgradbi Termoelektrarne Brestanica

V petek,  3. junija 2016, v dopoldanskih urah, je bila v Termoelektrarni v Brestanici slovesnost ob odkritju spominskega obeležja v spomin na dogajanje v času vojne za Slovenijo, ko je vod bojnih oklepnih vozil zračne obrambe TO varoval Termoelektrarno Brestanica. Organizatorja spominske slovesnosti sta bila Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Krško in Krajevna skupnost Brestanica. Navzoče na slovesnosti je pozdravil Tomislav Malgaj, direktor Termoelektrarne Brestanica. Slavnostni govornik je bil častni predsednik krškega Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Zdenko Mohar, ki je svoj govor začel z domoljubno pesmijo, nas spomnil na dogodke pred 25 leti ob osamosvojitveni vojni ter na aktualno politično dogajanje. Za krajši kulturni program je na spominski slovesnosti poskrbel Rajhenburški oktet.

 

Preberite več: Odkritje spominskega obeležja na zgradbi Termoelektrarne Brestanica

Reviziji plinskih blokov PB 1 in PB 3

V mesecu marcu 2016 sta skladno z letnim planom vzdrževanja potekali redni letni reviziji plinskih blokov PB 1 in PB 3. 

Reviziji plinskih blokov sta bili izvedeni v času: PB 1 od 29. 2. do 4. 3. 2016 in PB 3 od 14. 3. do 18. 3. 2016

Reviziji blokov sta vključevali dela na strojnem, elektro in I&C področju, in sicer preglede posameznih komponent turbin. Reviziji sta obsegali predvsem vizualne preglede kritičnih komponent ter servisiranja in preglede pomožnih naprav. Dela so bila izvedena brez razstavljanja turbine. Na vseh enotah je bilo opravljeno čiščenje izpušnega sistema, pregled zračnih filtrov in zajem zraka. Pregledani so bili tudi oljni in hladilni sistem ter ostali pomožni pogoni. Na najbolj temperaturno obremenjenih delih so bili izvedeni boroskopski pregledi. Vzporedno s tem so bile izvedene tudi meritve izolacijskega sistema na generatorju, preverjena so pa bila tudi tlačna stikala, manometri ter ostala inštrumentacija. Od zunanjih izvajalcev je na remontu sodelovalo podjetje EIMV. Po končanih revizijah so bili izvedeni tudi porevizijski testi.

Preberite več: Reviziji plinskih blokov PB 1 in PB 3

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION