Novice

TE Brestanica uspešna na zunanji presoji

V TE Brestanica je 10. 3. in 11. 3. 2015 potekala zunanja presoja sistemov vodenja. Presojevalci podjetja TÜV SÜD Sava so podrobno pregledali usklajenost delovanja TE Brestanica s standardi ISO 9001 (kontrolna presoja sistema vodenja kakovosti), ISO 14001 in BS OHSAS 18001 (ponovitveni presoji sistema ravnanja z okoljem in sistema varnosti in zdravja pri delu). Presoja je potekala po načrtovanem programu in je zajela vse procese. Na naključnih primerih so presojevalci pregledovali in ocenjevali delovanje sistema in njegovo učinkovitost. V zaključnem razgovoru so nam izrekli pohvalo in podali ugotovitve (dve nekritični neskladnosti in priporočilo). Z rezultati letošnje presoje smo upravičeno lahko zelo zadovoljni, ob tem pa moramo poudariti pomembno vlogo vseh zaposlenih, ki s svojim vsakodnevnim delom prispevajo, da je sistem vodenja tako vzorno in zgledno urejen.  

Redna letna revizija na plinskem bloku PB 3

Od 2. 3. do 6. 3. 2015 je skladno z letnim planom vzdrževanja potekala redna letna revizija na plinskem bloku PB 3. Izvajala so se naslednja dela: vizualni pregledi, servis zagonskega diesel agregata, pregledi pomožnih pogonov in zamenjava filtrov, meritve izolacijskega sistema na generatorju ter pregled tlačnih stikal, manometrov in ostale instrumentacije.

Praktično usposabljanje uporabe ročnih gasilnikov ter evakuacija zaposlenih iz objektov

20. 10. in 24. 10. 2014 je v TE Brestanica potekalo letno praktično usposabljanje uporabe ročnih gasilnikov za gašenje začetnih požarov in evakuacija zaposlenih iz objektov. Cilj usposabljanja uporabe ročnih gasilnikov je zajemal predstavitev gasilnikov na CO2, prah in vodo ter preizkus gašenja požara z omenjenimi gasilniki. Evakuacija pa je potekala iz objektov na zbirno mesto, kjer so bili zaposleni seznanjeni s pomenom zbirnega mesta, načrti evakuacije in intervencijskimi potmi.

 

Preberite več: Praktično usposabljanje uporabe ročnih gasilnikov ter evakuacija zaposlenih iz objektov

Ministra na delovnem obisku v TE Brestanica

V petek, 30. 1. 2015, sta minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič in minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek skupaj s sodelavci ministrstva v okviru delovnega obiska v skupini GEN obiskala TE Brestanica. Ogledala sta si proizvodni objekt ter se seznanila z vlogo TE Brestanica v elektroenergetskem sistemu Slovenije in načrtovano investicijo v nadomestni plinski agregat, s katerim TE Brestanica načrtuje zamenjavo starih enot. TE Brestanica je vodilni ponudnik sistemskih storitev terciarne regulacije in temnega zagona v slovenskem elektroenergetskem sistemu, zamenjavo plinskih agregatov pa je potrebno izvesti predvsem zaradi zagotavljanja visoke stopnje razpoložljivosti in zanesljivosti zagonov. Delovni obisk je bil priložnost za poslovodstvo, da je ministroma predstavilo težave s strogimi okoljskimi kriteriji, z umeščanjem objektov v prostor in s problematiko javnega naročanja.

Preberite več: Ministra na delovnem obisku v TE Brestanica

Srečanje gasilskih enot rudnikov in energetikov Slovenije - GERES

V soboto, 14. 6. 2014, je bilo v Zabukovici pri Žalcu vsakoletno srečanje gasilskih enot rudnikov in energetikov Slovenije (GERES), katerega se je udeležilo tudi Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo TE Brestanica (PIGD TEB). To tradicionalno srečanje je letos potekalo že 46. po vrsti in predstavlja svojevrstno posebnost v slovenskem gasilstvu.

Preberite več: Srečanje gasilskih enot rudnikov in energetikov Slovenije - GERES

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION