Novice

Tabor poklicev

Mladinski center Krško je med 16. in 18. aprilom 2014 organiziral pilotni dogodek, imenovan Tabor poklicev. Dogodek je bil namenjen učencem 8. in 9. razredov OŠ v Posavju, kajti mladi slabo poznajo poklicne priložnosti in zaposlovanje v Posavju. Cilj tabora je bila zanimiva predstavitev poklicev na delavnicah ter nato ogled nekaterih podjetij, med katerimi je bila tudi TE Brestanica, katero sta 18. 4. 2014 obiskala dva senovška osnovnošolca. 

 

Redne letne revizije na plinskih blokih PB1, PB2 in PB3

Od 17. 3. do 3. 4. 2014 potekajo redne letne revizije na plinskih blokih PB1, PB2 in PB3. Izvajajo se vizualni pregledi, pregledi pomožnih pogonov, meritve izolacijskega sistema na generatorju ter pregledi tlačnih stikal, manometrov in ostale instrumentacije.

Revizija plinskega bloka 4 (PB4)

Od 26. 11. 2013 do 6. 12. 2013, skladno z letnim planom vzdrževanja, poteka revizija plinskega bloka 4 (PB4). Izvajajo se naslednja dela: pregled in čiščenje zgorevalnega in izpušnega sistema, pregled zračnih filtrov ter zajema zraka, meritve pozicij rotorja, pregled pomožnih pogonov, meritve izolacijskega sistema na generatorju, pregled tlačnih stikal, manometrov ter ostale instrumentacije.

Projekt "Dan za punce"

»Dan za punce« je mednarodni projekt, pri katerem gre za spodbujanje in motiviranje deklet pri odločanju o poklicni karieri. »Dan za punce« je dogodek, organiziran en dan v letu, ko podjetja odprejo svoja vrata dekletom zadnje triade osnovne šole, organizirajo vodene oglede in na zanimiv način predstavijo naravoslovno-tehnične oziroma »tipično moške« poklice in posamezna delovna mesta, kjer bi se lahko zaposlila po uspešno zaključenem ustreznem izobraževanju. V ta projekt, ki je potekal 13. 2. 2014, se je letos vključila tudi naša elektrarna, ki so jo obiskale devetošolke Osnovne šole Toneta Pavčka Mirna Peč.

Preberite več: Projekt "Dan za punce"

Revizija plinskega bloka 5 (PB5)

Od 9. 9. 2013 do 20. 9. 2013, skladno z letnim planom vzdrževanja, poteka revizija plinskega bloka 5 (PB5). Izvajajo se naslednja dela: pregled in čiščenje zgorevalnega in izpušnega sistema, pregled zračnih filtrov ter zajema zraka. Prav tako se izvajajo meritve pozicij rotorja ter pregled pomožnih pogonov. Ob tem se izvajajo meritve izolacijskega sistema na generatorju, pregled tlačnih stikal, manometrov ter ostale instrumentacije.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION