Novice

4. redna seja nadzornega sveta TE Brestanica

Na 4. redni seji, dne 21.5.2012, se je nadzorni svet seznanil s Poslovnim poročilom družbe za obdobje januar - marec 2012, dal soglasje direktorju družbe za podpis Pogodbe za storitve nadzora "C" inšpekcija na PB4 in se seznanil s tekočimi aktivnostmi na projektu "Zamenjava plinskih turbin 1-3 moči 3 x 23 MW v TE Brestanica" in soglašal z izvajanjem vseh aktivnosti do pridobitve gradbenega dovoljenja.

Test otočnega napajanja nujne lastne rabe NEK

17.5.2012 se je izvedel test otočnega napajanja nujne lastne rabe NEK. Test se je izvajal v skladu z obratovalnimi navodili preko prečne zveze (ločilnika Q92) v RTP Krško in internem postopku otočnega obratovanja TE Brestanica za pokrivanje nujne lastne rabe. Zahteva za pričetek testa s strani NEK je bila podana ob 21:06, ob 21:21 pa smo že vklopili daljnovod Brestanica - Krško NEK. Tako je bil čas od zahteve za pričetek testa do vzpostavitve napetosti 15 minut. Kasneje so bile izvedene obremenitve agregata PB2 ter vključitev čakajočega PB3. Ob 23:50 je bilo vzpostavljeno normalno obratovalno stanje in s tem zaključek testa. 

Preberite več: Test otočnega napajanja nujne lastne rabe NEK

Revizija HE Blanca - agregat 1

Od 7.5. do 11.5.2012, skladno z letnim planom vzdrževanja, poteka revizija HE Blanca, in sicer redna letna revizija agregata 1, ki vključuje dela na strojnem, elektro in I&C področju, nadgradnjo in popravilo hladilnega sistema turbine, preglede posameznih komponent (črpalke, ventili, filtri, toplotni izmenjevalci, ekspanzijske posode,itd.), filtriranje olja, preizkus delovanja posameznih sklopov postroja agregata (hladilni, regulacijski, mazalni sistem,itd.).

Zaradi ugodne hidrologije je bil po dogovoru s službo proizvodnje družbe HESS 7.5.2012 narejen dnevni izklop.

Revizija HE Blanca - agregat 2

Od 21.5. do 25.5.2012, skladno z letnim planom vzdrževanja, poteka revizija HE Blanca, in sicer redna letna revizija agregata 2, ki vključuje dela na strojnem, elektro in I&C področju, nadgradnjo hladilnega sistema turbine, filtriranje regulacijskega olja, preglede posameznih komponent (črpalke, ventili, filtri, toplotni izmenjevalci, ekspanzijske posode,itd.), preizkus delovanja posameznih sklopov postroja agregata (hladilni, regulacijski, mazalni sistem,itd.).

Zaradi ugodne hidrologije je po dogovoru s službo proizvodnje družbe HESS 23.5.2012 predviden dnevni izklop.

Izločitev parnih kotlov, parnih turbin in hladilnega stolpa iz obratovanja

Termoelektrarni Brestanica se je leta 1975 z izgradnjo plinskih blokov PB 1-3 in ukinitvijo premogovne tehnologije spremenila vloga. Začela se je razvijati v konično elektrarno z zagotavljanjem sistemskih storitev za sistemskega operaterja prenosnega omrežja.

Preberite več: Izločitev parnih kotlov, parnih turbin in hladilnega stolpa iz obratovanja

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION