• DRUŽBENA ODGOVORNOST     • OKOLJE     • SKRB ZA ZAPOSLENE     • SKRB ZA LOKALNO SKUPNOST      • DRUŠTVA     • KAKOVOST     • VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU    • DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE
• DRUŠTVO ENERGETIKOV     • GASILSKO DRUŠTVO     • ŠPORTNO DRUŠTVO

Društva

Pod okriljem TE Brestanica delujejo tri društva.
Društvo energetikov in Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo imata za sabo že 60 let aktivnega delovanja, saj sta bili obe ustanovljeni jeseni leta 1951. Poleg svojega osnovnega poslanstva sta imeli tudi pomembno vlogo pri razvoju in delovanju podjetja.

Športno društvo pa je bilo ustanovljeno januarja 1997 z namenom zaposlenim omogočiti čim več preventivno-rekreativnih aktivnosti.

Več o društvih najdete v zavihkih Društva.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION