• DRUŽBENA ODGOVORNOST     • OKOLJE     • SKRB ZA ZAPOSLENE     • SKRB ZA LOKALNO SKUPNOST      • DRUŠTVA     • KAKOVOST    • VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU    • DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Družini prijazno podjetje

 

V TE Brestanica smo leta 2013 prejeli osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. V triletnem obdobju smo uspešno vpeljali in izvajali niz ukrepov, ki zaposlenim lajšajo usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Leta 2016 je bilo v revizijskem postopku ugotovljeno, da poteka izvajanje ukrepov zelo uspešno, zato smo pridobili polni certifikat Družini prijazno podjetje. 

Področja za lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja se nanašajo na delovni čas, organizacijo dela, politiko informiranja in komuniciranja, veščine vodenja in storitev za družine.

 

 

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION