• DRUŽBENA ODGOVORNOST     • OKOLJE     • SKRB ZA ZAPOSLENE     • SKRB ZA LOKALNO SKUPNOST      • DRUŠTVA     • KAKOVOST    • VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU    • DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Skrb za lokalno skupnost

TE Brestanica sistematično gradi odnose z lokalno skupnostjo, ki predstavlja eno od ključnih javnosti. Zavedamo se, da zaradi narave naše proizvodnje različno vplivamo na okolje, v katerem delujemo, zato želimo prispevati k večji kakovosti bivanja v ožji in širši okolici našega kraja. S tem namenom vzpodbujamo razvoj izobraževanja, športa, kulture, varovanja naravnega okolja in humanitarne dejavnosti, zato podpiramo krajevne prireditve in humanitarne organizacije. V nadaljevanju prikazujemo nekaj tovrstnih dogodkov.

Dan odprtih vrat

V letu 2011 je TE Brestanica prvič odprla svoja vrata za obiskovalce, da smo jim od blizu predstavili tehnologijo in proizvodni proces. Dogodka se je udeležilo okoli 100 ljudi, ki so imeli priložnost spoznati delovanje elektrarne in njen razvoj.

Srečanje upokojencev

Vsako leto TE Brestanica organizira srečanje upokojenih delavcev, katerega se naši bivši sodelavci zelo radi udeležijo. Letošnje srečanje je bilo 24. aprila 2017, ko so si ogledali gradbišče novega plinskega bloka, nato pa so si vzeli čas za klepet in druženje.  

  

V lokalnem okolju smo tudi ključen delodajalec. V pridobivanje kadrov se vključimo že v času šolanja, saj preko regijske sheme in samostojno štipendiramo študente. Tako zanje, na osnovi pisnih dogovorov pa tudi za druge dijake in študente, v okviru izobraževalnih programov izvajamo praktično usposabljanje in jim omogočamo počitniško delo. Sodelujemo pa tudi v različnih lokalnih projektih (zaposlitveni sejem, informativni dan, itd.)

Informativni dan

TE Brestanica se vsako leto februarja odzove vabilu za sodelovanje na informativnem dnevu v Šolskem centru Krško - Sevnica v Krškem, kjer predstavimo našo organizacijo, način štipendiranja, sodelovanje s šolo, možnosti zaposlitve in možnosti nadaljnjega izobraževanja.

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION