Finančni koledar

V skladu s priporočilom 8.5 Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države objavlja Termoelektrarna Brestanica d. o. o. finančni koledar, ki je objavljen in dostopen javnosti na spletni strani družbe: www.teb.si.

 

FINANČNI KOLEDAR TERMOELEKTRARNE BRESTANICA d. o. o. za leto 2018

 

Predviden datum objave

 

Vrsta objave

 do 31.8.

 javna objava letnega poročila

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION