• O DRUŽBI    • NOVICE    • VIZIJA IN POSLANSTVO    • ZGODOVINA    • VODSTVO    • SINDIKAT IN SVET DELAVCEV    • JAVNA NAROČILA    • IJZ

TE Brestanica ima posebno vlogo v slovenskem elektroenergetskem sistemu. S svojo specifično plinsko tehnologijo zagotavlja temeljne sistemske storitve v elektroenergetskem sistemu Slovenije:

 • terciarno regulacijsko rezervo v primeru izpada večjih proizvodnih blokov ali drugih motenj v nacionalnem energetskem sistemu in
 • zagon agregatov brez zunanjega vira napajanja in s tem možnost vzpostavljanja omrežja v primeru razpada elektroenergetskega sistema.

 

Vloga TE Brestanica

TE Brestanica ima že vrsto let posebno vlogo, pomen in vrednost v slovenskem elektroenergetskem sistemu in v Skupini GEN energija. S svojo specifično tehnologijo, plinskimi bloki skupne moči 297 MW, in ugodno lokacijo zagotavlja vse temeljne sistemske storitve v elektroenergetskem sistemu Slovenije:

 • terciarno regulacijsko rezervo v primeru izpada večjih proizvodnih blokov ali drugih motenj v nacionalnem energetskem sistemu,
 • zagon plinskih blokov brez zunanjega vira napajanja (black start) in
 • neodvisni vir napajanja nujne lastne rabe NEK za njeno varno zaustavitev.

 

TE Brestanica lahko s svojimi prilagodljivimi plinskimi bloki in ustrezno infrastrukturo izvaja tudi naslednje storitve in dejavnosti:

 • proizvodnjo električne energije iz fosilnih virov (zemeljski plin in ekstra lahko kurilno olje), to je konične, trapezne in po potrebi pasovne energije;
 • primarno, sekundarno in terciarno regulacijo delovne in jalove energije;
 • otočno obratovanje in napajanje določenega dela porabnikov na območju Posavja in Dolenjske;
 • napajanje nujne lastne rabe NEK v primeru razpada elektroenergetskega sistema;
 • proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov - sončne energije, 
 • skladiščenje tekočih goriv. 

Osnovni podatki:

Termoelektrarna Brestanica d.o.o.
Cesta prvih borcev 18
8280 Brestanica

Direktor družbe: Tomislav Malgaj

ID z DDV: SI49407783
Matična številka: 5033772000
Telefon: (07) 481 60 00
Faks: (07) 492 22 62

KONTAKT

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION