• O DRUŽBI    • NOVICE    • VIZIJA IN POSLANSTVO    • ZGODOVINA    • VODSTVO    • SINDIKAT IN SVET DELAVCEV     • JAVNA NAROČILA      • IJZ 

IJZ 

 

TE Brestanica je po Zakonu o javnem naročanju naročnik na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Ur. l. RS, št. 128/06 in spremembe – ZJNVETPS). V skladu z določili zakona na tej strani objavljamo podatke o javnih naročilih, ki jih izvajamo.

 

Dne 17. 4. 2014 so pričele veljati spremembe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Ur. l. RS, št. 51/06 ZDIJZ-UPB-2, 117/06 - ZDavP-2 in 23/14 ZDIJZ-C). V skladu z 11. in 12. odstavkom 10.a člena ZDIJZ družba TE Brestanica kot zavezanec za dostop do informacij javnega značaja na svojih spletnih straneh objavlja določene podatke o sklenjenih pravnih poslih ter organu zastopanja in nadzora.

 

Za posredovanje informacij javnega značaja bo TE Brestanica prosilcem zaračunala stroške posredovanja v skladu s Stroškovnikom posredovanja IJZ (stroškovnik je trenutno v postopku potrditve na pristojnem ministrstvu).

 

Osebe v TE Brestanica, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

- Nataša Jakoš

  tel. št.: 07 48 16 111

  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

- Nina Ribič

  te. št.: 07 48 16 111

  e-naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION