• O DRUŽBI    • NOVICE    • VIZIJA IN POSLANSTVO    • ZGODOVINA    • VODSTVO    • SINDIKAT IN SVET DELAVCEV     • Javna naročila      • IJZ 

Organ zastopanja in nadzora 

 2013 2014 2015 2017

Leto 2016

 

 Vrsta zastopnika

Direktor

 

Dogovorjena višina mesečnih prejemkov in
odpravnine 

Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu 2016

 Tomislav Malgaj

 mesečni prejemek - 3-kratnik povprečne bruto plače v skupini GEN energija v preteklem letu

 odpravnina - 6 osnovnih bruto plač, določenih na podlagi  povprečja njegovih zadnjih treh izplačanih plač pred razrešitvijo

65.391,87 

 

Organ nadzora

Nadzorni svet Določena višina prejemkov 

Skupna višina neto izplačanih prejemkov v letu

2016

 Jože Špiler - predsednik

 Sejnina* - 200,00 EUR / za korespondenčno sejo 80% sejnine

 

 Opravljanje funckije - 8.200,00 EUR letno in doplačilo v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana (izplačilo za opravčljanje funkcije se od novembra 2015 na podlagi sklepa družbenika ne izplačuje)

 

 2.594,56 EUR

 Nikola Galeša - namestnik predsednika (prenehanje funkcije 31. 7. 2016)

 Sejnina* - 200,00 EUR / za korespondenčno sejo 80% sejnine

 

 Opravljanje funckije - 8.200,00 EUR letno in doplačilo v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana (izplačilo za opravljanje funkcije se od novembra 2015 na podlagi sklepa družbenika ne izplačuje)

 

1.063,74 EUR

 Primož Stropnik - namestnik predsednika (nastop funkcije 1. 8. 2016)

 Sejnina* - 200,00 EUR / za korespondenčno sejo 80% sejnine

 

 Opravljanje funckije - 8.200,00 EUR letno in doplačilo v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana (izplačilo za opravljanje funkcije se od novembra 2015 na podlagi sklepa družbenika ne izplačuje)

 

733,08 EUR 

 Roman Pleterski - član

 Sejnina* - 200,00 EUR / za korespondenčno sejo 80% sejnine

 

 Opravljanje funckije - 8.200,00 EUR letno in doplačilo v višini 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana (izplačilo za opravljanje funkcije se od novembra 2015 na podlagi sklepa družbenika ne izplačuje)

 

1.966,63 EUR 

*Posamezni član je v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejnin, vse dokler skupni znesek sejnin ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION