• O DRUŽBI    • NOVICE    • VIZIJA IN POSLANSTVO    • ZGODOVINA    • VODSTVO    • SINDIKAT IN SVET DELAVCEV     • JAVNA NAROČILA    • IJZ

Javna naročila 

 2014 2015  2016 2017

Leto 2018

Javno naročilo (JN) Oznaka in datum objave Razpisna dokumentacija Rok za prejem prijave/ponudbe Status

Najem Microsoftove programske opreme za obdobje treh let (2018 – 2021)

JN002502/2018-W01 z dne 12. 4. 2018

Razpisna dokumentacija
20. 4. 2018

Objavljeno na Portalu JN

Zamenjava krmilne in SN opreme, električnih zaščit generatorja in transformatorja ter

zamenjava regulatorja vzbujanja na plinskem bloku PB1

JN001401/2018-W01 z dne 8. 3. 2018

Razpisna dokumentacija 23. 3. 2018

Objavljeno na Portalu JN

Periodične meritve VN opreme v letih 2018 in 2019

JN000426/2018-W01 z dne 25. 1. 2018

Razpisna dokumentacija 5. 2. 2018  

Naročilo oddano ponudniku

Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

Zavarovanje premoženja TE Brestanica

JN-000183/2018-E01 z dne 12.1.2018

Popravek in sprememba

JN-000183/2018-K01

17.1.2018

Razpisna dokumentacija 30.1.2018

Naročilo oddano ponudniku 

Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION