• O DRUŽBI    • NOVICE    • VIZIJA IN POSLANSTVO    • ZGODOVINA    • VODSTVO    • SINDIKAT IN SVET DELAVCEV     • JAVNA NAROČILA    • IJZ

 

Direktor Termoelektrarne Brestanica d.o.o.


Tomislav Malgaj, rojen leta 1963, je po izobrazbi diplomirani inženir strojništva specialist. Po uspešno zaključenem študiju na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani se je leta 1988 zaposlil v Termoelektrarni Brestanica, v službi strojnega vzdrževanja, kjer se je seznanil s plinsko-parno tehnologijo elektrarne ter bil vključen tudi v ostale aktualne projekte družbe. Julija 1998 je napredoval na delovno mesto vodja službe obratovanja, kjer se je aktivno vključil v izgradnjo novih plinskih blokov 2 x 114 MW. S septembrom 2007 se je zaposlil v podjetju GEN energija, d.o.o. na delovnem mestu vodja sektorja proizvodnje, kjer je organizacijsko in tehnično vzpostavil delovanje centra vodenja bilančne skupine.


Dne 6.10.2010 ga je nadzorni svet Termoelektrarne Brestanica imenoval za direktorja družbe. Dne 18. 9. 2015 ga je nadzorni svet ponovno imenoval za direktorja družbe. 
 

V začetku leta 2018 je lastnik Termoelektrarne Brestanica in edini družbenik GEN energija d.o.o. sprejel spremembe Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Termoelektrarna Brestanica d. o. o., s katerim je ukinil nadzorni svet družbe kot nadzorni organ ter vpeljal enotirni sistem vodenja družbe. Ustanovitelj ima vlogo in vse pristojnosti skupščine, skladno z ustanovitvenim aktom in veljavno zakonodajo.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION