• O DRUŽBI    • NOVICE    • VIZIJA IN POSLANSTVO    • ZGODOVINA    • VODSTVO    • SINDIKAT IN SVET DELAVCEV     • JAVNA NAROČILA    • IJZ

 Zgodovina TE Brestanica

TE Brestanica je ena izmed najstarejših delujočih elektrarn v Sloveniji. Njeni začetki segajo v leto 1939, ko se je pričela gradnja in postavitev prvega parnega bloka na osnovi premogovne tehnologije. Kljub vojni vihri je elektrarna julija 1943 pričela obratovati.

Ker so se konec 60. let začele težave z dobavo premoga iz senovskega in okoliških rudnikov, se je takratno vodstvo odločilo za izgradnjo plinsko-parne elektrarne na primarni bencin in kurilno olje. Vloga elektrarne se je spremenila, saj je s hitrimi in prilagodljivimi plinskimi bloki postala proizvajalec vršne oziroma konične energije. Poleg tega je imela zaradi možnosti zagona plinskih blokov iz breznapetostnega stanja pomembno vlogo pri zagotavljanju sistemskih storitev za elektroenergetski sistem.

Konec 90. let sta bila za potrebe vršne energije in zagotavljanje sistemskih storitev za potrebe elektroenergetskega sistema zgrajena plinska bloka PB4 in PB5. S postavitvijo teh dveh blokov je elektrarna dosegla bistveno večjo zmogljivost in je postala sodoben proizvodni objekt za zanesljivo proizvodnjo električne energije. Razvila se je v zanesljivega in zelo prilagodljivega proizvajalca električne energije v Sloveniji. Njene naprave za proizvodnjo električne energije imajo po zadnji dograditvi skupno 297 MW moči, ki jo z elektroenergetskim sistemom Slovenije povezuje 110-kilovoltno stikališče. Moč termoelektrarne znaša približno 10 % zmogljivosti celotnega elektroenergetskega sistema Slovenije.

Leta 2004 se je TE Brestanica aktivno vključila v izgradnjo hidroelektrarn na spodnji Savi. Po izgradnji je v obratovanje in vzdrževanje prevzela HE Boštanj. Kasneje je upravljanje hidroelektrarn na spodnji Savi prevzela družba HESS, TE Brestanica pa pogodbeno izvaja del vzdrževanja.

V letu 2008 se je v okviru energetske sanacije poslovnega objekta načrtovala tudi izgradnja sončne elektrarne na strehi objekta, ki je bila na omrežje priključena februarja 2009. Leta 2010 sta bili zgrajeni še dve sončni elektrarni, ki sta istega leta pričeli z obratovanjem.

Leta 2009 so ELES, TE Brestanica in Elektro Celje zgradili novo 110 kV GIS stikališče kot nadomestilo za nekdanje prosto zračno stikališče, ki je bilo po končanju projekta v celoti odstranjeno.

 

Pomembnejši mejniki:

1939–1943      izgradnja TA 1 moči 12,5 MW

1947               izgradnja 110 kV razdelilne transformatorske postaje

1955               povečanje stikališča

1959–1961      izgradnja TA 2 moči 13,5 MW

1972–1975      postavitev plinskih blokov PB 1-3 moči 3 x 23 MW z vključitvijo TA 1 in TA 2 v prvi plinsko-parni proces v takratni Jugoslaviji

1998–2000      postavitev plinskih blokov PB 4-5 moči 2 x 114 MW

2004               vključitev v izgradnjo verige HE na spodnji Savi

2008–2010      izgradnja treh malih sončnih elektrarn

2009               postavitev GIS stikališča

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION