Revizija plinskega bloka PB 2

Skladno z letnim planom vzdrževanja poteka v tem tednu, od 9. do 13. aprila 2018, redna letna revizija plinskega bloka PB 2, ki vključuje dela na strojnem, elektro in I&C področju. Dela se izvajajo brez razstavljanja turbine. Revizija obsega predvsem vizualne preglede in čiščenje kritičnih komponent ter servisiranja in preglede pomožnih naprav ter zamenjavo tesnil na zgorevalnih komorah. Od zunanjih izvajalcev na reviziji sodelujejo EIMV, Kolektor IGIN ter NUMIP. Po končani reviziji bo izveden porevizijski test.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION