• PROIZVODNJA    • PLINSKI BLOKI PB1-3    • PLINSKA BLOKA PB4-5    • POMOŽNI SISTEMI    • SONČNE ELEKTRARNE    • BILTEN

Proizvodnja

S plinskimi bloki in z njimi povezanimi sistemskimi storitvami predstavlja TE Brestanica za elektroenergetski sistem Slovenije zanesljiv rezervni vir napajanja v najbolj kritičnih trenutkih.

Elektrarna s hitrimi bloki omogoča predvsem:

  • hitro posredovanje v primeru manjka načrtovane proizvodnje zaradi izpadov slovenskih elektrarn oziroma večjega odstopanja od načrtovanega plana proizvodnje in porabe električne energije,
  • preprečitev razpada elektroenergetskega omrežja zaradi hitre nadomestitve potrebne energije,
  • ponovno sestavljanje elektroenergetskega omrežja v primeru razpada,
  • zagotavljanje enega od neodvisnih in neposrednih zunanjih virov napajanja Nuklearne elektrarne Krško.

Za učinkovito posredovanje v kritičnih trenutkih je potrebna vrhunska tehnična in kadrovska usposobljenost. Pet plinskih blokov, trije po 23 MW in dva po 114 MW, od zahtevka za start do polne moči 297 MW potrebuje le 15 minut, kar je eden od pogojev za izvajanje sistemske storitve terciarne regulacije frekvence skladno z zahtevami sistemskih obratovalnih navodil prenosnega omrežja (SONPO) in pravil Evropskega združenja operaterjev prenosnih omrežij (ENTSO-E). Zaradi omenjene vloge je elektrarna načrtovana in zgrajena tako, da omogoča zelo veliko tehnično fleksibilnost ter prilagodljivost glede pogonskih goriv. Plinski bloki lahko kot gorivo uporabljajo zemeljski plin iz plinovodnega omrežja ali ekstra lahko kurilno olje iz lastnih rezervoarskih kapacitet, delujejo pa tudi na mešanico obeh goriv.

 

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION