• PROIZVODNJA    • PLINSKI BLOKI PB1-3    • PLINSKA BLOKA PB4-5    • POMOŽNI SISTEMI    • SONČNE ELEKTRARNE    • BILTEN
• STIKALIŠČA    • SISTEMI VODENJA    • OSKRBA Z GORIVI    • PRIPRAVA VODE    • PROTIPOŽARNI SISTEMI 

Pomožni sistemi

Za proizvodnjo električne energije in izvajanje sistemskih storitev ima TE Brestanica nameščenih pet plinskih blokov. Za delovanje plinskih blokov so nujno potrebni tudi ostali, t. i. pomožni tehnološki sistemi, ki omogočajo njihovo varno obratovanje. Pomembnejši izmed teh sistemov in njihove funkcije so:

 

Sistem


Funkcija
 

Stikališča

Evakuacija električne energije v elektroenergetski sistem in napajanje potrošnikov znotraj elektrarne

Sistemi vodenja

Vodenje in nadziranje tehnoloških sistemov ter zagotavljanje njihove zaščite

Priprava vode

Priprava demineralizirane vode, ki se uporablja v  sistemih ogrevanja ter za zniževanje emisij NOX na plinskih blokih PB 4 in PB 5

Oskrba z gorivi

Skladiščenje tekočega goriva ter oskrba plinskih blokov s tekočim gorivom in zemeljskim plinom

Protipožarni sistemi

Protipožarna zaščita požarno ogroženih tehnoloških sistemov znotraj elektrarne

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION