• PROIZVODNJA    • PLINSKI BLOKI PB1-3    • PLINSKA BLOKA PB4-5    • POMOŽNI SISTEMI    • SONČNE ELEKTRARNE    • BILTEN
• STIKALIŠČA    • SISTEMI VODENJA    • OSKRBA Z GORIVI    • PRIPRAVA VODE    • PROTIPOŽARNI SISTEMI 

Priprava vode

Za potrebe procesa proizvodnje električne energije je potrebna dekarbonatizirana in demineralizirana voda, ki se tehnološko pripravlja v obratu kemične priprave vode. Zmogljivost naprav je do 175 m3/h dekarbonatizirane in 70 m3/h demineralizirane vode.

Surova voda za potrebe dekarbonatizacije se zajema iz potoka Brestanica. Surova voda se dozira v reaktor, kjer se s kemičnimi postopki ustvarijo pogoji za usedanje v vodi raztopljenih primesi, pri čemer se topljivi kalcijevi oziroma magnezijevi bikarbonati pretvorijo v netopljive karbonate in se med omenjenim procesom izločijo iz vode. Sledi proces filtracije vode v peščenih filtrih, da se izloči še preostali del trdnih nečistoč. Tako očiščeno dekarbonatizirano vodo se nato dovaja v proces demineralizacije.

Proces demineralizacije se vrši na dveh linijah, od katerih vsaka vsebuje kationski in anionski izmenjevalnik ter na koncu še mešani ionski izmenjevalnik. Očiščeno demineralizirano vodo se shranjuje v rezervoarju in dovaja v gorilnike plinskih blokov PB 4 in PB 5, kjer je potrebna za zmanjševanje koncentracije dušikovih oksidov (NOx) pri obratovanju na ekstra lahko kurilno olje.

TPL_BEEZ5_ADDITIONAL_INFORMATION